اخلاق حرفه ای

برای دانلود مباحث تدریس شده درس اخلاق حرفه ای بر روی لینک های  زیر کلیک کنید.

جلسه اول و دوم

مفهوم اخلاق و اخلاق حرفه ای در کسب و کارppt

 

جلسه سوم و چهارم

نقش راهبردهای اخلاق حرفه ای در موفقیت های واحد صنفی ppt

اخلاق حرفه ای و موفقیت سازمان

 

جلسه پنجم

نقش اخلاق حرفه ای در نظام مشارکت ppt

 

جلسه ششم و هفتم

نظام های اخلاقی در کسب و کار word

 

سایر جلسات و کنفرانس های بچه ها با موضوعات:

مسئولیتهای اخلاقی واحدهای صنفی( دانلود فایلppt ودانلود فایل word)

 شناخت ورعایت حقوق مشتریان ppt

ارایه الگوهای اخلاقی و ویژگیهای معرفتی اخلاق حرفه ای ppt

جلسه آخر

۵s فرمت ppt