خانه / دروس مدیریتی / برنامه ریزی و طراحی مدل کسب کار

برنامه ریزی و طراحی مدل کسب کار

جزوه برنامه ریزی و طراحی کسب وکار

در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوزی دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ .  ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﺪه ﻫﺎی ﺧﻮب ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﺳﺖ . ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﻚ …

توضیحات بیشتر »

روش های قیمت گذاری محصولات و خدمات

قیمت گذاری PRICING عبارتست از فرایند مشخص نمودن ارزش کالا و خدمات به منظور خرید و فروش به شکل دستی یا اتوماتیک یکی از مهمترین عوامل موثر در میزان موفقیت هر کسب و کار انجام فرآیند قیمت گذاری بر روی محصولات و خدمات می باشد به بیان ساده تر تصمیمات …

توضیحات بیشتر »

سهم بازار چیست و چگونه می توان آن را افزایش داد؟

ارقام فروش لزوما نشان‌دهنده‌ی عملکرد شرکت در مقایسه با شرکت‌های رقیب نیستند. بلکه تغییراتِ فروش انعکاس‌دهنده‌ی تغییراتی در اندازه‌ی بازار یا شرایط اقتصادی هستند. می‌توان عملکرد شرکت را در مقایسه با شرکت‌های رقیب، با بررسی بخشی که از بازار تسخیر کرده است، سنجید. این اندازه «سهم بازار» شرکت نام دارد …

توضیحات بیشتر »

روش‌ های قیمت‌ گذاری مناسب برای کسب‌و‌کار شما کدام است؟

در فضای تجارت، قیمت گذاری محصولات و خدمات تنها یک الگوی ساده‌ی قدیمی (هزینه‌ی تمام‌شده + سود) نیست، بلکه بخش مهمی از بازاریابی است که به نوع کسب‌وکار، وضعیت بازار و مصرف‌کننده بستگی دارد. صاحبان کسب‌وکارها با در نظر گرفتن عوامل زیادی مانند هزینه‌‌ی تولید و توزیع، رقبا، موقعیت استراتژیک …

توضیحات بیشتر »