خانه / اصول(پروژه) پایان نامه نویسی / اصول پایان نامه نویسی (2)

اصول پایان نامه نویسی (2)

1)عنوان تحقیق

عنوان تحقیق  اولین صفحه ای است که بیننده با آن مواجه میشود و گاه روی جلد پایان نامه را در بر می گیرد و معمولا مشتمل بر اطلاعاتی به صورت ذیل است :

الف) نام مرکز یا دانشگاهی که پایان نامه در آن تقدیم میگردد .
ب ) نوع مدرک ( برای مثال : پایان نامه دوره کارشناسی ارشد صنایع دستی )
ج)عنوان پایان نامه
د) نام کامل استاد راهنما
ه) نام کامل محقق یا محققین
و ) تاریخ ارایه پایان نامه

نحوه عنوان نویسی(انتخاب موضوع پایان نامه):

برای اینکه یک تحقیق علمی باشد باید در بر گیرنده  5w باشد.

اما 5w چیست؟

1) what: بیان کننده این است که تحقیق در رابطه با چه چیزی است.
2) who: تحقیق در رابطه با چه کسانی است.
3) when: زمان انجام تحقیق چه موقع است.
4) where: تحقیق در چه مکانی انجام می شود.
5) how:تحقیق چگونه باید انجام شود.

مثال: بررسی تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در اقتصاد کشور در سال 1390
         when         where   who                                        what                      how 

 

2) چکیده:

در چکیده ابتدا باید چند جمله‌ای از کلیات که مربوط به پایان‌نامه می‌باشد، بیان شود و سپس به مسئله مورد مطالعه و اهداف آن، اساس کار و نحوة انجام آن اشاره گردد. همچنین نیاز است چند جمله‌ای از نتایج بیان شود. متن چکیده حداکثر باید یک صفحه(معمولا شامل 200-400 کلمه) و باقلم لوتوس 14  باشد. چکیده از شماره صفحه یک شروع می‌شود. دانشجو باید در متن پایان نامه قواعد دستور زبان را با بکارگیری تعبیرات صحیح، گویا و یکدست رعایت کند. همچنین مقدمه باید مناسب، گویا و جامع باشد. فاصله سطرها از یکدیگر برابر با یک سانتی متر باشد.به طور کلی یک چکیده در بر گیرنده موارد زیر است:
– یک پاراگراف توضیح در رابطه با موضوع
– اهداف و فرضیات
– روش کار به طور مختصر(چگونگی تحقق اهداف)
– نتیجه گیری(بیان نتایج تحقیق به طور خلاصه)

کلمات کلیدی : (شاخصهایی که قرار است روی آنها تحقیق شود که بایدحداکثر 7 کلمه باشد)

ادامه دارد…..

مطلب پیشنهادی

روش تحقيق(تدوین یک پژوهش به شیوه علمی)

برای تحقیق علمی به عنوان یک فرآیندی که درنهایت به نظر یه پردازی واطلاع رسانی …

دیدگاهتان را بنویسید