خانه / اصول(پروژه) پایان نامه نویسی / اصول پایان نامه نویسی(1)

اصول پایان نامه نویسی(1)

پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم!

مقدمه

برای نوشتن یک پایان نامه یا پروژه تحصیلی در یک چارچوب علمی محقق ناگزیر به رعایت اصولی است که هم نگارش مطلب برای وی آسانتر شود و هم مطالعه آن برای دیگران به سادگی امکان پذیر باشد این اصول سه گانه به شرح ذیل میباشند .

1) اصول تنظیم و تدوین مطلب
2) اصول نگارش و نوشتن مطلب
3) اصول منابع و مآخذ مطلب

اصول تنظیم و تدوین مطلب در پایان نامه ها :
معمولا یک پایان نامه تحصیلی به صورت زیر تنظیم میگردد :

1)صفحات آغازين
ترتیب صفحات آغازين:
صفحه (1) سفید
صفحه (2) بسم اله
صفحه (3) مطابق جلد(عنوان پایان نامه)
صفحه (4) تقدیم
صفحه (5) سپاسگذاری
صفحات فوق بدون شماره مي باشد
صفحه (6) فهرست مطالب (*شماره صفحات مربوط به فهرست با حروف ابجد شماره‌گذاری شود)

2)چكيده

3)مقدمه

4) فصل اول – طرح تحقیق

5) فصل دوم –پیشینه تاریخی تحقیق

6) فصل سوم _ روش تحقیق

7) فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن

8) فصل پنجم _ خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادها

9) فهرست منابع و مآخذ

10) پیوست

 

 

فهرست مطالب :

فهرست مطالب که میتواند شامل یک یا چند صفحه باشد هدفی جز دادن دید و آگاهی از مطالب مندرج در پایان نامه به خواننده ندارد و خواننده را قادر خواهد ساخت به سرعت و دقت و سادگی ، مطلب دلخواه خود در پایان نامه را بیابد .
 

 

ادامه دارد……

مطلب پیشنهادی

روش تحقيق(تدوین یک پژوهش به شیوه علمی)

برای تحقیق علمی به عنوان یک فرآیندی که درنهایت به نظر یه پردازی واطلاع رسانی …

پاسخی بگذارید