جزوه درس بازاریابی و مدیریت بازار

برای دریافت قسمت اول جزوه بازاریابی با فرمت pdf اینجا کلیک کنید.

 

برای دریافت قسمت دوم جزوه بازاریابی با فرمت pdf اینجا کلیک کنید.