جزوه پژوهش عملیاتی

جزوه ای بی نظیر شامل خلاصه و تمامی نکات کاربردی برای دانشجویان  رشته های حسابداری و مدیریت از درس پژوهش عملیاتی که  مباحث را در ۶ فصل جداگانه بررسی کرده که عبارتند از :

) فصل اول – مدل سازی
۲) فصل دوم – برنامه ریزی خطی
۳) فصل سوم – جبر ماتریسی و سیمپلکس
۴) فصل چهارم – دوگانه مسائل برنامه ریزی خطی
۵) فصل پنجم – تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتریک
۶) فصل ششم – مدل های حمل و نقل و تخصیص

 

 

دانلود

 

پسوورد فایل : accdl.blogfa.com