سمینار آموزشی مشتری مداری

قانون طلائی مشتری مداری:

با دیگران همانگونه رفتار کنید که دوست دارید با شما همانطور رفتار شود.

برای دریافت سمینار به صورت فایل pdf اینجا کلیک کنید.