خانه / مقالات / مقالات مدیریتی / فرایند تدوین منشور اخلاقی در سازمان

فرایند تدوین منشور اخلاقی در سازمان

چکیده
در این مقاله علاوه بر مروری اجمالی بر تلاش های انجام شده در جهت هدایت سازمان به سوی معنویت و استقرار اخلاقیات
در سازمان، ابتدا برخی از مفاهیم و تعاریف ارایه می شود؛ سپس تکنیک ها و ابزارهای مدیریت اخلاق ی در سازمان مورد بررسی قرار
می گیرد. این ابزارها و سازوکارها به طور کلی در برگیرنده تدابیر ساختاری، آموزش، تدوین خط مشی ها و تدوین منشور اخلاقی
می شود. با مروری بر آثار ارایه شده در زمینه منشور اخلاقی این نتیجه حاصل می شود که در این مقالهها و تحقیقات، عمدتا تمرکز بر
چیستی و چرایی منشور اخلاقیات است و به فرایند تدوین منشور کم تر توجه شده است . لذا تأکید اصلی مقاله بر فرایند عملی تدوین
منشور اخلاقی در سازمان م یباشد.
بدین منظور لازم است که هدف غایی سازمان، ارزش های اصلی سازمان، ذینفعان سازمان مورد توجه قرار گیرند و نکات لازم
توجه در مورد هریک از ذینفعان سازمان مشخص و در تدوین منشور اخلاقی لحاظ شود . در این مقاله پس از تشریح این موارد، به
طور نمونه یک منشور اخلاقی برای یک دانشگاه تدوین میشود.

دانلود متن کامل مقاله

مطلب پیشنهادی

طراحی الگوی جامع تدوین منشور اخلاقی و مسؤلیت اجتماعی سازمان

    چکیده ما می‌توانیم یک ایده و دیدگاه عمومی از وجود اخلاقیات و اصول …

دیدگاهتان را بنویسید