مباحث تدریس شده مشتری مداری

برای دانلود فایل جلسات تدریس شده درس مشتری مداری(بهمن ۹۴) بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

فصل اول با موضوعات:

تعریف مشتری و مشتری مداری

دلایل مهم ارائه خدمت به مشتری
اهمیت ارائه خدمت به مشتری در عصر حاضر
 
فصل دوم با موضوعات:
درک مشتری
نگرش سنتی و نوین به مشتری
 

 فصل سوم با موضوع
رضایت مشتری

 
رمز فایل ها:
www.formanagers.ir