مشتری مداری

برای دانلود فایل جلسات تدریس شده درس مشتری مداری(مهر۹۳ ) بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

جلسه اول

فایل pdf

 (تعریف مشتری و مشتری مداری)فایل ppt

 

جلسه دوم

(درک مشتری ، نگرش سنتی و نوین به مشتری)فایل ppt

 

جلسه سوم و چهارم

(انواع مشتریان) ppt

 

جلسه پنجم

(رضایت مشتری) ppt

 (رضایت مشتری) Image

جلسه ششم و هفتم

CRM )ppt)

سایر جلسات و کنفرانس های دانشجویان:

الگوهای برخوردباتیپ های مختلف مشتریان