خانه / مقالات / فقط مدیران بخوانند / کلمات الهام بخش برای مدیران

کلمات الهام بخش برای مدیران

مدیر1

1- اشخاص موفق از عمل باز نمي ايستند، اشتباه مي کنند اما دست نمي کشند.
2- مشکلات مانع ما نيستند بلکه معلم ما هستند. در راه رسيدن به موفقيت، مشکلات را پله صعود خود کنيد.
3- بدان که مي تواني آنگونه باشي که مي خواهي و آنگونه که سزاوار هستي.
4- شنا کردن در جهت جريان آب، از عهده ي ماهي مرده هم برمي آيد.
5-تقدير هميشه و همه جا اتفاق مي افتد، هرچه زودتر با آن هماهنگ شويد به نفعتان است.
6- برنده ها کارهايي را انجام مي دهند که بازنده ها اصلاً دوست ندارند انجام دهند.
7- موفقيت از روز تولد به شما تعلق گرفته، فرق در نتيجه انحراف از مسير زندگي متعادل شماست.
8- بزرگ ترين اشتباه ترس از اشتباه است.
9- تنها پنير مجاني فقط در تله موش پيدا مي شود؛ براي موفقيت بهايش را بايد بپردازيد.
10-ده برابر زماني که حرف مي زنيد، بخوانيد و گوش دهيد. به اين ترتيب در مسير آموختن و پيشرفت قرار مي گيريد.
11-حرف حق در انسان تأثير مي گذارد حتي اگر با آن مخالفت کند.
12- تصور انسان از ترس هميشه بدتر از خود ترس است.
13- اگر دو خرگوش را دنبال کنيد هيچ کدام را نخواهيد گرفت.
14- وقتي وظايف خود را انجام مي دهيد ديگران از شما نيرو مي گيرند. (رندي گِيج)
15- داناترين مردم کسي است که شک و گمان هيچ گاه يقين او را از ميان نبرد. (حضرت علي(ع))
16- از آجرهايي که به سمتتان پرتاب مي شود بنايي محکم بسازيد.
17- خواندن کتابهاي خوب، مکالمه با مردان شرافتمند گذشته است.
18-….آنجا و آنچه را که هستي، افکار و باورهايت رقم زده اند. افکار و باورهايت را تغيير بده، تا آنجا و آنچه را که هستي تغيير دهي.
19- بدترين الفاظ اينها هستند: نمي توانم و نمي دانم و نمي شود. (ناپلئون بناپارت)
20- داشتن پشتکار، تفاوت ظريف بين شکست و کاميابي است. (ديويد سارنف)
21- فاصله ي نداشتن و داشتن فقط يک خواستن موفقيت آن است که پس از آنکه ديگران وا دادند، تو تسليم نشوي. (ويليام فدر).
22-براي رسيدن به قله کوه قبل از برداشتن هر ابزاري، اول اراده ات را در کوله ات بگذار!
23-بی چاره ترین انسان در دنیا فرد بینایی است که فاقد یک چشم انداز آرمانی است. هلن کلر

مطلب پیشنهادی

مدیریت در ایران باستان

مقدمه تا کنون در مورد تاريخ ايران باستان ، به ويژه دوره هخامنشيان ، مطالب …

دیدگاهتان را بنویسید