کلمات الهام بخش برای مدیران

مدیر1

1- اشخاص موفق از عمل باز نمی ایستند، اشتباه می کنند اما دست نمی کشند.
2- مشکلات مانع ما نیستند بلکه معلم ما هستند. در راه رسیدن به موفقیت، مشکلات را پله صعود خود کنید.
3- بدان که می توانی آنگونه باشی که می خواهی و آنگونه که سزاوار هستی.
4- شنا کردن در جهت جریان آب، از عهده ی ماهی مرده هم برمی آید.
5-تقدیر همیشه و همه جا اتفاق می افتد، هرچه زودتر با آن هماهنگ شوید به نفعتان است.
6- برنده ها کارهایی را انجام می دهند که بازنده ها اصلاً دوست ندارند انجام دهند.
7- موفقیت از روز تولد به شما تعلق گرفته، فرق در نتیجه انحراف از مسیر زندگی متعادل شماست.
8- بزرگ ترین اشتباه ترس از اشتباه است.
9- تنها پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می شود؛ برای موفقیت بهایش را باید بپردازید.
10-ده برابر زمانی که حرف می زنید، بخوانید و گوش دهید. به این ترتیب در مسیر آموختن و پیشرفت قرار می گیرید.
11-حرف حق در انسان تأثیر می گذارد حتی اگر با آن مخالفت کند.
12- تصور انسان از ترس همیشه بدتر از خود ترس است.
13- اگر دو خرگوش را دنبال کنید هیچ کدام را نخواهید گرفت.
14- وقتی وظایف خود را انجام می دهید دیگران از شما نیرو می گیرند. (رندی گِیج)
15- داناترین مردم کسی است که شک و گمان هیچ گاه یقین او را از میان نبرد. (حضرت علی(ع))
16- از آجرهایی که به سمتتان پرتاب می شود بنایی محکم بسازید.
17- خواندن کتابهای خوب، مکالمه با مردان شرافتمند گذشته است.
18-….آنجا و آنچه را که هستی، افکار و باورهایت رقم زده اند. افکار و باورهایت را تغییر بده، تا آنجا و آنچه را که هستی تغییر دهی.
19- بدترین الفاظ اینها هستند: نمی توانم و نمی دانم و نمی شود. (ناپلئون بناپارت)
20- داشتن پشتکار، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است. (دیوید سارنف)
21- فاصله ی نداشتن و داشتن فقط یک خواستن موفقیت آن است که پس از آنکه دیگران وا دادند، تو تسلیم نشوی. (ویلیام فدر).
22-برای رسیدن به قله کوه قبل از برداشتن هر ابزاری، اول اراده ات را در کوله ات بگذار!
23-بی چاره ترین انسان در دنیا فرد بینایی است که فاقد یک چشم انداز آرمانی است. هلن کلر