فرم تهیه طرح کسب و کار(Business Plan)

برای دریافت فرم خام تهیه طرح کسب و کار  کلیک کنید.

رمز فایل: www.formanagers.ir