خانه / اصول(پروژه) پایان نامه نویسی

اصول(پروژه) پایان نامه نویسی

اصول پایان نامه نویسی(1)

پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم! مقدمه برای نوشتن یک پایان نامه یا پروژه تحصیلی در یک چارچوب علمی محقق ناگزیر به رعایت اصولی است که هم نگارش مطلب برای وی آسانتر شود و هم مطالعه آن برای دیگران به سادگی امکان پذیر باشد این اصول سه …

توضیحات بیشتر »

اصول پایان نامه نویسی (2)

1)عنوان تحقیق عنوان تحقیق  اولین صفحه ای است که بیننده با آن مواجه میشود و گاه روی جلد پایان نامه را در بر می گیرد و معمولا مشتمل بر اطلاعاتی به صورت ذیل است : الف) نام مرکز یا دانشگاهی که پایان نامه در آن تقدیم میگردد . ب ) …

توضیحات بیشتر »

اصول پایان نامه نویسی(۳)(فصل اول)

۳) مقدمه لازم به ذکر است که در نوشتن مقدمه ۲قاعده را باید در نظر گرفت:قائده شکلی و قائده محتوایی ۱) قائده شکلی: در هر پایان نامه دو نوع مقدمه باید وجود داشته باشد: – مقدمه کلی پایان نامه: برای کل پایان نامه نوشته می شود که نباید بیش از …

توضیحات بیشتر »

اصول پایان نامه نویسی 4(فصل دوم)

5) فصل دوم : پیشینه تاریخی این فصل حاوی خلاصه ای از مطالعات انجام شده در با ره موضوع تحقیق است این بخش از تحقیق یکی از ارکان اصلی و به تعبیری دیگر یکی از پایه های تحقیق میتواند باشد اگر محقق از پیشینه مطالعاتی تحقیق آگاهی داشته باشد به …

توضیحات بیشتر »

روش تحقيق(تدوین یک پژوهش به شیوه علمی)

برای تحقیق علمی به عنوان یک فرآیندی که درنهایت به نظر یه پردازی واطلاع رسانی ختم می شود ، تعاریف مختلفی مطرح شده است . تحقیق عبارت است از؛ بررسی نظام یافته ،کنترل شده ، تجربی یا انتقادی در مورد پدیده است که روابط احتمالی بین این پدیده ها به …

توضیحات بیشتر »