نمونه سوالات درس بررسی اقتصادی طرح های صنعتی

جهت دانلود نمونه سوالات درس مربوطه از لینک دریافت در ذیل هر نیم سال تحصیلی کلیک نمائید.

آزمون نیمسال اول 91-90
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی (سنتی – تجمیع)
حجم دانلود: 451 کیلوبایت
نوع فایل: PDF
دریافت + پاسخنامه

 

آزمون تابستان 90
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی (سنتی – تجمیع)
حجم دانلود: 426 کیلوبایت
نوع فایل: PDF
دریافت + پاسخنامه

 

آزمون نیمسال دوم 90-89
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی (سنتی – تجمیع)
حجم دانلود: 527 کیلوبایت
نوع فایل: PDF
دریافت + پاسخنامه

 

آزمون نیمسال اول 90-89
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی (سنتی – تجمیع)
حجم دانلود: 260 + 47 کیلوبایت
نوع فایل: PDF
دریافت  –  پاسخنامه